Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חוגג חג

לא מאמין בחגי האומה
על שאלוהינו פסח על ביתנו,
אך השמידנו עד מעט
ואנחנו חוגגים על הנסים הגדולים
ועל הרעות האין-סופיות.

איני רואה את מלבושיה של
שבת המלכה.
לי חג,
כשבת זוגתי באה על סיפוקה.

אני חוגג כל דג
הפלמידה מלכה
הלוקוס מלך העולם.
וכל שיר חדש-הוא חג.

אני חוגג כל פגישה עם הצדק.
יש ימים ארוכים שאין בהם חג כלל
ויש חגים מספר הנדחקים ביום אחד.
אני לי חג.

1.5.2016