Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גברו

"אטרקטיבית, גרושה +3"
על פי הציפיות שלו, עמוסה מדיי,
אך הסכים לפגשה.
מגשש בחשש: מה זה אומר
שלושה בבת אחת?

היא קוראת את מחשבותיו,
מובילה, בראשית אני אישה.
מציגה את עצמה, מבליטה.
שניהם מחודדי חושים
מנסים לנבא את הסיכוי.

הולכים על זה.
חוזרים לאהבה כבראשונה,
מנתקים עצמם מכל השאר.
היא נסחפת, חוזרת בשנים
משחזרת את אהבתה משכבר הימים
מעניקה לעצמה משאת נפשה
הזמן נמחק.

אותו מובילה התחושה של
הראשוניות באישה:
גברו על המציאות.

14.5.2016