Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בטרם שהיד

בארצות האסלאם
במקומות הנידחים ביותר
בין האנשים העניים שחיים בהם
בבתיהם העשויים אדמה.
אדם לא מוכר
המבקש מנוחה,
מים וארוחה,
יקבלוהו ללא שאלה, ילינהו
ללא תמורה.
מנהג פאגאני
טרום אסלאמי
שקיים
טרם הג'יהאד
טרם השהיד
מנהג אנושי.

2.9.2016