Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הייקו 3.3.2016
1.
שלד מתפורר
רווח בין הצלעות
הקרקעית מכוסה אצות
2.
נחל זורם בתוך נהר
חול נשטף
ראשו של דג זהב מחוץ למים
3.
מביט במי שחוצה אתי
אני לא לבד
פס שחור ולבן לצדי
4.
גורד שחקים מעליי
אני נאחז בפרח
ריחו מעלה אותי קומות
5.
נוצה בין הברוש לאלה
עורבני צולל
זמן לבנות קן

6.

עונות מתחלפות מאחורי ענן
נודדים חולפים
הייקו נובט

3.3.2016