Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בירושלים עד טיפת הדם

אני ואתה אנשים חדורי אמונה.
אני ואתה מוכנים למות למען.
אך זה לא ביני ובינך.
אלוהי האבות הוא
שמכה במאמיני הנביא.

בשוק, בבית תפילה, בכל בית.
בירושלים על הר-הבית
זה מוחשי לפניך.

אל תהלל את סוף הסכסוך שבצפונה של אירלנד
ואל התפכחותם של הנוצרים,
כי לא דם האמונה הוא שנשפך.
שם העימות פג כשאזלו מנות דם.

בירושלים אין מחסור בדם.
התורמים מרחוק יבואו
דמם ימלא גיאיות ויכסה פסגות.
אל תתעתע בי במשפטי שווא
בירושלים כולם פיקחים
עד טיפת הדם.

7.6.2016