Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ציפור הנפש כאן

ציפור הנפש שלי אינה ידועה לזר,
גם לי היא חידה.
אך אני יודע את המקום
אליו היא שבה.

בסתר מקננת
בתוך שפמו העבות של אבא אברהם.
כשנפטר
הסתכלתי בפניו
קרבתי לשפתיו, לשפמו.

ציפור הנפש שלי נחה.
האדמה המתוקה שמעליו
מאשרת:
ציפור הנפש שלך
כאן.

7.6.2017