Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זה באמת שיר טוב

מתוך עננת הספקות
אלת השירה פורשת זרועות.
על כף ידה השמאלית מונחת אמת מידה
של השיר הטוב.

ראשה כלל אינו נראה
בקנאות היא שומרת על טוהר השיפוט.
"זה באמת שיר טוב"
פסקה.

אך אני בספקות
הרי השתמשתי באות
שחוקה,
אותה גזרתי ממוסף סוף השבוע
בטרם הושלך לפח הירוק
הממחזר כל שיר טוב.

3.6.2017