Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אל בך

אות על דף
השאר אצלי בלב.
ברגע זה אני מתנתק.
האות מחזירה אותי
לנעוריי
לחיפוש הדרך
להתקרבות
לבת הזוג.

השירה מגינה עליי מפני
המציאות.
היא הנחשקת
המנחמת
מקנה בי כוח.

השירה היא קיום האלוהי
אינה דורשת הוכחה או
סימוכין.
האל בך
תמיד.

31.5.2017