Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

התיקון שבלב

אני נוגע באבני הכותל,
בירושלים כולה.
אני מתהלך בסמטאות העיר
העתיקה,
נושם את האבק שניתז פה
לפני 2000 שנה,
ואת ריחה של אש השנאה הגדולה.

מה האבנים האלה לי?
לאבן יש חלופה
בכל גודל וצורה
ערכה נקבע על פי טיבה.

אין זה תיקון
להקים את בית-המקדש שחרב
כי ייחרב בשלישית וברביעית.

התיקון בלבי:
אהבתי אל בית המקדש
לכל שריד שממנו נותר.
איני מבקש להרוס ולבנות,
אלא לאהוב.

25.5.2017