Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ירושלים אתי

עשיתי את הדרך מירושלים.
אך לא עזבתיך.
ככל שארחיק
ירושלים אתי.

את בכל שיח.
אני נושא את טעמך
אף שלא רוקנו
את הזבל היום.

את בכל גרגיר
בכל מעש
שטרם עשיתי
את אתי.

11.6.2017