Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

את לי ירושלים

את, ירושלים, אינך מפוצלת
ולא מחוברת.
איש לא ישים עלייך גבולות.
כי אין לך כאלו.

את אינך רשומה בספרי רכוש.
לך שירי אהבה עד אין ספור
בכל שפות אנוש.

ברגע של מצוקה
אני רואה את ירושלים
קטנה
עד שכפות ידיי יכולות
לאחוז בך.

ברגע של התעלות
את גדלה.
כול האומות כולן
מתכנסות בתוכך,
ואת להן אימא
אוהבת.

6.5.2017