Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ירושלים לא במילה

ככל שירושלים עולה
היא אינה מלווה במילות המילון.
איני חושב עליה במילים ארוכות.
ירושלים היא חברה
חברת הילדות
חברת הנעורים
אהבה ראשונה
של איש שהזקין,
והוא יודע שנותרה לו
אהבה אחת:
ירושלים.

20.2.2017