Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בין האדמה ובינך

עכשיו כשיש לי אותך,
אני יכול להימלט.
לא בא לי להתמסד,
להעביר תמונות בסלפי,
שיראו שאני נורמאלי.

אני לא סגור על זה
תביני אותי.
החיים האלה
זה לא מה שאני צריך.

זה רחוק מהיצירה,
זה בכלל לא מוזיקה.
אני עבד למי שיצרו אותי.
הם לא היו סגורים על זה,
ועכשיו כאב הראש אצלי.

אני אוהב את הוריי
צר לי שהם מבולבלים בגללי,
אך אין זו סיבה לעשות אתך ילד.
שיגידו כמה שהוא דומה!
יש לי יורש
האדמה הזאת-
היא
שאני דומה לה.

2.6.2017