Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בוחר לא בוחר

השיפוט שלי חלה.
הרי הייתי מודע לחשיבות הבחירה.
אני אומר לעצמי:
אל תמתין, חווה את החיים.

אני שטוף גלי זיעה
גם את רטובה
כל כולי נקבובית אחת גדולה
מפל.

אני נכנע למבנה הגוף
הרצון להשלים גובר שוב.
אני שומע את קולותיהם של הקדומים:
"עשה, עשה", הם צועקים.

מיד מופיע ההיגיון שלאחר המעש,
מגלה מה שהיה כה ברור:
אין בינינו ולא כלום.

עד כמה שהיינו קרובים אז,
עכשיו כל מרחק אין בו די.
אני שומע את גיחוכם של חומרי הגוף
ההורמונים המנצחים
חוגגים שוב.

1.6.2017