Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

היונה בכותל

יונת הסלע בסדק צר
בין אבני הכותל,
היא ביני ובין שממעל
כשלה במעופה,
ירדה ממרום.

מבטינו נפגשו
נזעקתי לכאבה,
רגליי ניתקו מהאדמה
וככל שהגבהתי
נפשי קלה.

פניי אל היונה:
"למעוף נועדת
להביט אליי מלמעלה"
למה זה נחליף היוצרות?

היונה נסקה
בירכתיה אל מול אבני הכותל.
ראיתי אותן מתרגשות
לראשונה
מאז שהיו בית
למלך בירושלים.

28.6.2017