Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יהונתן בירושלים

יהונתן, מהנדס מזון מדבלין,
נשלח לעבוד בישראל, ברמת גן.
ככל שהוא יכול
הוא תמיד בדרכו לירושלים.

מיד עם סיומו של יומי הראשון בעבודה
עליתי על הכביש לירושלים.
המחשבה שכל רגע מקרב אותי אליה,
ריגשה אותי.

בחרתי להיכנס לעיר בדרך עין כרם.
ירושלים התגלתה מעליי.
שלא כערים אחרות, העיר הזאת אינה בדרך,
היא משאת נפשי.

הבטתי בה וסובתי לאחור,
חזרתי לתל-אביב.
בהדרגה קרבתי אליה.
למחרת, העמקתי לתוך העיר,
עצרתי בהר הרצל.

השקיעה הכתומה נראתה דרך הקשתות
של קלדר.
עכשיו ידעתי שאני מוכן לה.
חלף עוד יום ועשיתי זאת.

שער יפו, כניסה מבעד לחומה, מגדל דוד, הר-הבית,
דרך הייסורים, הר הצליבה, כניסית הקבר,
אלפי שנות אמונה בארץ יבשה,
אך אני כאן
בתוכך ירושלים.

1.7.2017