Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אבן הקשב

הווקף שולט בנכסים,
מסגד אל-אקצה, כיפת הסלע.
בית המקדש הראשון וזה שנבנה אחריו,
משרד הדתות עתיר התקציבים.
לשליטת הכוח הם סוגדים.
לשווא מחקים את כוחו של האלוהים.

הלוחמים והמתים
בעלותם מתקבצים.
את הטהרה מבקשים,
אך מזדהמים במחשבה:
שהאל ייקח את האחר הרחק מפה.

אני בהר
חש באבן הקשב
במיני העשב הגדלים בה
וגם באיש אחד, מעט מבולבל, כמוני
שעבר ביום חם
ונרדם.

30.6.2017