Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מעל דמה של הדס מלכא

שער שכם בדרך לעיר העתיקה.
שוב.
אני מעל דמה של הדס מלכא,
היפה בנשים תחת הסכין
לוחמת על חיי עד מותה.
מרגע זה
כל קיומה הוא בי
אף שלא הכרתיה מעולם.

ישראל ופלסטין ימשיכו להתנצח.
אלוהיהם מתגלה בכל מעשה גבורה.
הוא מוחשי.
הוא כאן.

דעתי חסרת אונים.
צער לי עלייך, ירושלים
על שבלבך ניגר הדם.

22.6.2017