Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כל האהבות בירושלים

עכשיו, אני בך נזכר,
זה היה בירושלים.
אך למה אתה אומר זאת?
האם זיכרונך מתעתע?

לא, יקירתי,
אני זוכר היטב
את כפתורי חולצתך,
את החול ואת הרעש של הים
מהערב ועד המאוחר.

אני יודע שזה היה בירושלים.
כל אהבותיי שחוויתי אי פעם
אף הרחוקות וגם אלה שמעבר
כולן חוזרות אליי
בירושלים.

20.6.2017