Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

השירה הפואטית

אנשים עושים לקיומם.
הם קונים מוצרים ומוכרים את יכולתם.
הכול משווק, הכול כלול.
אך השירה הפואטית אינה כלולה.
היא משרה באנשים חיפש דרך
שטרם התנסו בה,
כזאת שתעצים חושים
שתביא לאמונה כבבורא עצמו.
שתשבית את החוקים הקיימים
שתגרום לשומע לעבור מטמורפוזה.
זאת השירה.

24.6.2017