Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תכולת הבית

אז מהי התכולה?
אדמה לגידולים, קרקע למגורים,
שטחי בר, מים,
יסודות ומתכות.

כדור הארץ הכחול,
נכון להיום 7.5 מיליארד אנשים
2 טריליון חרקים,
אורגניזמים חיים עטופים אוויר.

מוצריו של האדם מילאו עמקים והגביהו הרים,
אך אהבתו לשירה
חסרת משקל היא
אינה פולטת גזים רעילים
היא תכולת הבית
שאינה ברשימה.

27.6.2017