Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

קלון אולמרט

אני האמנתי לך.
הצבעתי לאולמרט לראשות עיריית ירושלים.
בגיחוך מתנשא הסתכלת עליי,
אני התם והפתי.

והיה רגע, מדויק מאוד,
שאהבתך לבצע, לשלמונים ושכרון הכוח
עלתה על אהבתך לירושלים.
חמדן שלמונים קטן:
הלא ידעת שאין חלופה לירושלים הטהורה.
השחרת את מקום מושבך,
את האישה והאיש שחלפו על פניך.
אתה אות בושה
לעיר ירושלים.

20.7.2017