Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עיר קשה

ישנה עיר אחת
האחרונה
היחידה
מוצא אמונה רק בה.

אלך ללא שנאה
אומר שלום לכל מי שבא.
וייכנס לבית כנסת
ולמסגד
ולכנסייה
ויהיו לו לבית.

ומי ששמע את תפילותיי
הרים את קולו
אחז בכלי ההריגה
בצעקת אימה
על גופתי.
לא!.

17.7.2017