Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

על האבן הזאת

"את יחידך אשר אהבת"
על האבן הזאת
בהר הבית
תחת כיפת הסלע
אבן השתייה מכה בפאה של
אל-צרחה.

האבן הזאת לעדן ולתהום
דרכה – הברכה לעיר הזאת
ולעולם האנוש.
אבן באבן נוקשות.

שברי האבן הזאת
פוצעים בכל קצות תבל
בני העדות על המזבח נפדים,
על האבן הזאת.

17.7.2017