Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הדחף ונגדו

לא רציתי לעשות אותך
אם המשפחה.
רציתי אותך
בכל מופע וצורה.

מי האנשים האלה הסובבים לצדך,
מה להם ולי?
הם מדברים על הדירה שנקבל,
וכשנתחתן.

אני רציתי לנצח את הדחף הפראי
להותיר סימן היכר בדורות הבאים.
רציתי רק אותך,
ולא לגדל יצורים שאינה מוכרים
לא לי ולא לך.

העובדה שאני נולדתי אינה מחייבת
אותי להוליד.
בשמחה אמלא כול נפח זרעים.
לא רציתי להיות אב המשפחה.

ואיך זה קרה?

7.7.2017