Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יום בירושלים

בירושלים קשה לי להתחיל את היום.
הציפיות מעל הנמצא.
אני יודע שהמראה שלי לא משהו.
את טעמי הלשון עדיין מובילים
חיידקי הלילה.

אני לא פה, ואתה אינך איתי.
אני מחפש לי שביל שיוביל,
שיתחיל את היום.
הרי איתך אחיה את כל היום.

אני מתחיל בקשר אישי
מתענג בתוכך.
מרגיש בחום גופך, בלחות הנמוכה,
הצורבת מעט בגרון.

אני חולק איתך את השעה הראשונה,
מתגבר
ואומר: "אתה היומי הטוב".

12.7.2017