Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כוחה באבן

התפילה נישאת לאבן השתייה
ממנה היא יונקת את דברי הנביא.
האבן קדמה לחיים
היא ההבטחה האלוהית.
ירושלים מתוך האבן קמה
ירושלים היא אבן,
קשה!

23.7.2017