Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ירושלים במערב

הגב פונה אל הזריחה
הבוקעת מהשבר שבאדמה
ומאירה את העיר אלפי שנות
זריחה.

הכביש המהיר לא מאפשר לעין להתרגל
בהדרגה.
והנה ירושלים עולה.
עיסווייה במזרחה, עטופה באיושה הלבן,
הר הצופים במערבה, בתוך קווי ההגנה
ומוצביה מוכנים למלחמה.

איני יודע אם שניהם ירושלים שלי,
את מי עליי לאהוב?
כי אין לי מקום לשניים.

21.7.2017