Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פסטיבלי ירושלים לשנאה

העיר הזאת אינה מעניקה אירועי שמחה.
מעטים הפסטיבלים לקהל החילוני.
מעטה השמחה על הפנים
אפילו רגעית, אפילו חולפת.

פסטיבל צבעוני של הקהילה הגאה
הסתיים בהנפת סכין:
נערה בת 15 נרצחה.

דברים שהולכים בירושלים:
הפגנות הזעם התדירות של המוסלמים
נגד הזיהום של אל-אקצה בידי הכופרים;
הפגנות נגד חילול השבת,
נגד הכיבושים.-
נגד.
אלו הפסטיבלים שבעיר הזאת.

יש בירושלים הרבה עבודות בית
וכותבי השירים לרוב.

19.7.2017