Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שמחת הגיא

בחרתי בירושלים.
וגם כשעזבתיך לפרקים
בשמחה חזרתי אלייך.
התאחדנו
את ואני.

התרגשותי מתחילה בשער הגיא
כשהכביש תופש גובה
עולה ומתפתל בגיא.
ההרים מביטים מעל בפליאה
שואלים: מי הוא הבא?
ומיד הכירוני:
זה החוזר!

מרגע זה ועד הפסגות
רק צליל אחד נשמע:
אתה כאן.
שירת עמקים כזאת
אינה
נשמעת בשפלה.

20.7.2017