Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הרי המתים לך

הרי קורבנות מעל ירושלים
בעמקיה זורם דם.
סבב השנאה שוטף את העיר הזאת.

מוסלמים תובעים לעצמם
לישראל הוא הר הבית – בית מקדשו.
חרב צלאח א-דין מוצאת את דרכה,
מוסלמים על פני היבשות אוחזים בה
עד ההר ועד הים.

הפצע טרי, מדמם
כמו לפני אלפיים שנות.
רבו מתי ישראל על החיים
והם מצטרפים אל השורות.

וכשאללה נגד האלוהים נשלח,
המתים אינם עוצרים
הם חוזרים לשדה הקרב
מתים בשנית ובשלישית.
אתרי המחזור בכל פינות
העיר.

22.7.2017