Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עם הדגים בהר אדונאי

קודש הקודשים שבהר המורייה,
אליו נישאות תפילות בכל שפה.
כיפת הסלע מפארת את המוסלמים
ומכחישה את הר הבית.

בעל בסטה לדגים ברובע המוסלמי
הותירה ללא השגחה
הדגים חופשיים
המוני עיניים שולחות אליי מבט.

הדגה טרייה להפליא,
אני בוחר בברבוניה סולטנה,
עם פס זהוב זוהר
ככיפה של מסגד אל-אקצה.

אין מי שיקבל את התמורה,
בעל הבסטה בתפילה.
רעם נפץ נשמע מכוון ההר.
הסכסוך אינו פוסק,
ואני עם הדגים.
עומד.

18.7.2017