Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ירושלים שלי מגמגמת

ליל שבת,
בכביש לסנהדרייה מורחבת
הודות ל-GPS הנסיעה על מי מנוחות.
צעקת "שאבעס!" קרעה את השקט לגזרים.

אבן נזרקה
לבוש השחורים לא הסתתר.
עמד בגאוותו.
האבן חלפה מעל ראשי
פגעה בבואת עיניו של האלוהים.

השתתקתי.
המילים נתקעו בגרוני
סירבו לצאת אל זורק האבנים.
מבוהלות היו
גמגמו.

17.7.2017