Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בתוך הסדק אני חי

בראשית התבקעה השלמות.
ויש שהסדק מגליד
עדות אילמת לכאב.
הגלד מתנשא מעל כל קשר.

שבריו של הגלד נקלטים בסדק,
הוא מזמין אותי,
בתוך הסדק אני חי.

14.5.2017