Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הקברן הידיד

זה אינו סיפור תלוש מהחיים:
במרוקו חי
הרבה בצדקה
ורק דבר אחד ביקש:
כשיבוא היום
והרחום ייקח אשר לו
תבוא ללוויה
למחוק את החוב.

אך ביום ההוא
הקברן
שמעולם לא קיבל דבר,
היה היחיד שהתפלל למענו.

ידידיי,
אל תתביישו בקברן
יהיה רגע שהוא יהיה
החבר היחיד
שנותר.

מרוקו, אפריל 2017