Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

משבר ופיתרון

פתאום – הניכור.
פסק הרצון
אברינו המיומנים לא מוצאים את דרכם.
שנינו אוכלים יותר מדיי.

תרים אחרי חלופה.
אימא ואבא, משיקולי התועלת,
הפרידה אינה עולה על הפרק,
אך היא ניצבת עמוק בתוכנו.

להיחלץ מהשעמום המיני
אני מתענג באתר אינטרנט
עשרות נשים אומרות לי "כן"
לקשר רומנטי משמעותי.

אני נטען ברעב מיני, מסתכל באשתי.
"הפתיחות שלך אליי
אומרת לי שאתה באתר היכרויות".
הודות לו נשארנו זוג.

לבחירה שלך בי,
יש עכשיו משמעות.
אני לא עוזב את המסך,
התמונות
נוסחות בי בטחון.

עכשיו אני מסכים
לצאת לחופשה באנטליה
את ואני והכול כלול
גם הזיון.
ואולי נצליח לחוות את
שהיה.

8.5.2017