Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חלופה למציאות

אני מסלק כל סמן של מגבלה.
לא מקבל את המציאות
אני בונה לי חלופה
מילה אחרי מילה.

בכל מקום שאליו אני מביט
עולה ענן של אותיות,
ומשחברו
יורדות מילות השירה
שוטפות את אבק המציאות הכפויה.

אני מעופף מעל לענני האותיות
די לי במבט חטוף כדי להחליף מקום.
מעל מוקדי הרוע
אני צובר גובה
צונח בשדה ירוק
ובכיכר האוהבים.

מרוקו, אפריל 2017