Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עד 120

עד מאה ועשרים נאמר לעיתים
עד שהשתכנעתי.
מחלקה המטולוגית טיפול יום,
עמוסה מטופלים.
כולם מתחת לגיל 120.

נושאי התגים מתנשאים בלבן
חסרי אונים
אחיות בלבוש צעיר
מתרוצצות בין החולים.

ההמוגלובין שלי גבוה
בתחום הסכנה.
צינורות נמתחים
נוזלים חוצים.

בבדיקות דם אין מדד
למצב הנפש,
אך הפנים פה עצובות
עד 120?

13.5.2017