Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חם קר

חמם את הברזל החם
לפני שיתקרר
לפני שיהיה מאוחר
בחר לך אישה
הקם משפחה
קנה לך.
עכשיו!

החיפזון מהשטן!
בדוק עד הפרט האחרון
לפני שתצטער
לפני שזה ייגמר באסון.

עד שהגעתי לביטחון המלא
לא נותר לי עם מי להתחתן.
חמם את הברזל החם.
תקשיב לבלוז ולג'אז.

16.7.2017