Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גלגולו של כדור

מבית רב קומות
ילד שובב זרק כדור.
הכדור השתטח,
אינו מתגלגל.

רכב שיצא מהחניה פגע בו
והוא עף לאחור,
צידיו התפחסו
עכשיו יש לו קירות וצד עגול
בן כלאיים
כדור וקובייה.

בונה ערים נעמד מולו,
זה הרעיון!
כזה אבנה.
בכדור יש שאיפה לשלמות הצורה
כדור הארץ במרכז החשיבה.
הקובייה היא המציאות האורבנית-
צירוף מושלם.

21.5.2017