Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מי הפוקד

הם נראים טוב.
הגיל מתאים, גם המשקל והגובה
המדדים ממש בסדר.
איש לא ייפגע בתרגול נוסף.
הסכימו.
"לא"
לא נשמע.

הוא בפרטים
עד הטיפה
עד המולקולה.
מביט בעצמו, האולטימטיבי,
חלום ארוטי של כל אישה.

היא רואה תמונה רחבה,
עורכת מאזן.
בקושי בסדר:
"אולי אחזור על זה
עם אחר".
אהבתי אותו, כשרק דיבר
הייתה בו שירה.

הוא והיא חולקים גורל
זה אצל זה עובדים
ומי המעביד?

8.3.2017