Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

והם עוברים דרכי

עיניי נפקחו
אני בבית חולים,
מרותק למיטה.
נותן למוח לשלוט
והוא מעביר תמונות של כל יקיריי
הם אינם פונים אליי,
נשמעים למישהו אחר.
רעשנים
כולם מדברים בו זמנית
אין שואל
וכולם עונים
סובבים
עוברים דרכי
וממשיכים בדרכם
בעוד אני
מורדם ומונשם.

11.2.2017