Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בחירה בגיל

אני סטודנטית שנה ב',
אתה המרצה שלי.
לא בחרתי להיוולד דור וחצי אחריך.
עכשיו יש בכוחי לתקן את עוולות הזמן.

אתה הוא שמתלבט, עורך חישובים:
איך ניראה בעוד 40 שנה.
אני מתחננת שלא יראו בי מפתה.
אני לא שונה מכל אישה.

בחרתי בך ללא היסוס.
סיפוק הנפש גבר על כל חישוב.
לצדך אני ממומשת.
החלוקה על פי הגיל
אינה לרוחי.

אני מזהה את מבטם של בני גילי
המציעים את איבריהם הדלים,
איני מישירה אליהם מבט.
אני נושפת ומצמצמת את גופי.

את עצמי אני מעבירה אליך,
מצעירה אותך מדי רגע.
טוב לי זמן מקוצר על פי דרכי
מאריכות ימים ללא תכלית.

25.2.2017