Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ממבקשי נפשך תיבני

ברחבת הכותל,
בדרכים המובילות,
זורקים עליי קללות.
מטר צפוף ומאיים.

רוצים לפגוע
לנקום
למען אל-אקצה
מותי יקנה להם כבוד.

אני מביט באבנים בעודן נזרקות
הן אינן נופלות
מתחברות,
בונות את ציון.

ציון מראה את פניה,
יופייה וכאבה באחת
כי בנייך
באימה.

26.7.2017