Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אדם לאדם ירושלים

למה זה יאמרו שאת פצצת הזמן,
שמאות מיליוני מוסלמים
ימותו למענך,
נהרות דם ישפכו והמתים ימלאו שווקים?
למה?

ירושלים כל כולה בית מקדש אחד,
דרכה התפילה מאדם לאדם.
מילה שבאקראי נאמרה,
שיחת חולין: "מה נשמע ?"
על הר הבית היא שירת אמת גדולה.
קול לאדוני נשמע
בכל שפה.

26.7.2017