Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש רגע בירושלים

ירושלים – אינה מה שהעיניים צופות,
אלא מה שייראה
בעוד רגע.

יום שישי אחרי הצוהריים,
בשוק "מחנה יהודה", אישה קשת יום
מושכת עגלה.
זה הזמן שהחנוונים מוצאים סחורה
ללא תמורה.

אשת סחבות – היא שתנהיג,
היא שתראה לי את צדקת הדרך.
בירושלים יש תמיד הרגע
המעיד שזה קורה
בעוד רגע.

25.7.2017