Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש בירושלים

ישנם בירושלים אנשים
שרוצים לקום בבוקר
לחיות את היום,
כמו בכל מקום.

אך מתברר
שבירושלים זה קורה אחרת:
העיר מעוררת ריב,
צורבת, מותירה חותם.
עושה אותי
ירושלמי.

לא פוסקים להתעמת עליה.
ירושלים בכל מקום:
במכולת
בבית הקולנוע
ובבית האבות.

25.7.2017