Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אהובי הזמן

הזמן הוא אקזוטי, אני חשה בו.
בלתי נראה אך מלא ריחות.
ריחו של הזמן.

שאלתי את לבי:
האם יש לו אבר מין, כזה שיתאים לפתחי.
מבלי להמתין לתשובה,
אני אבדוק,
אני אדע!

אהיה האישה הראשונה, היחידה
שתעשה ילד עם הזמן.
פרי בטני יהיה נצחי
לעולם לא יהיה חייב לשאול:
מה תוליד שנת תשע"ח?

יש רגע מתאים לפיתויו של הזמן
לבוא איתו בברית גבר-אישה.
בחצות הליל, בראש השנה
כשהזמן בתשוקתו המלאה אני אהיה בשיאי
מתאימה את עצמי אליו
התאחדנו!
אני והזמן.

5.8.2017