Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ציון ואני

כל עוד ציון נשמעת
אני מאזין לה.
מוסר את עצמי בידיה
מוחק גבולות שביני לבינה,
אני וציון חד הם.
עכשיו אני מבין לנפשה.
אני מלווה אותה בימיה הנוראים
בתשעה באב,
במרד הגדול ובמרד גטו ורשה.
אני רואה אותה בתקומתה
בהר הבית.

וכשאני פוקח עיניים
אני באירוע של יום ההולדת:
חוה פרנקל- פשמיסלבסקי בת 97.
חבריה בבית האבות "נופים"
עורכים לה קבלת פנים.

1.8.2017