Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הרחק מהמושלם

טסתי
מרחקים
להתנסות.
להוכיח לעצמי ולך, שאני יכול,
שאיני חושש להעמיד את הדמיון במבחן.

את נתת את כל כולך,
לי ולעצמך,
אך זה לא זה.
האכזבה זכתה בליטרת הבשר
הדליקה ניצוצות,
חגגה.

הכישלון לא פסח.
לו רק עשינו את זאת
מעט אחרת.
האומנם?
אלו חיינו.

עד הנשימה האחרונה
ואפילו היא זאת אינה שלמה,
ואין אחריה.
כי הכישלון מוכר
עוד בטרם נבחן.

19.1.2017